НАШИТЕ САЛОНИ

Body Silk - жк. Гоце Делчев

Адрес на салона:

София, жк. Гоце Делчев
бул. Гоце Делчев 100 бл.22 на 20м от SDI

Телефон:

0896 384 530

E-mail:

info@безкосми.com

Body Silk - Суденски град

Адрес на салона:

София, Студенски град
ул. „акад. Борис Стефанов" 2

Телефон:

0896 384 530

E-mail:

info@безкосми.com

Салон Гоце Делчев

София, жк. Гоце Делчев
бул. Гоце Делчев 100 бл.22
Тел: 0896 384 530

Салон Студентски град

София, Студенски град
ул. „акад. Борис Стефанов" 2
Тел: 0896 384 530